วันที่ หมวดหมู่ รายการ
3 ธ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างรถบรรทุก ๖ ล้อ (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๕๖๑ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการระบบสำรองไฟ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า TRS 2201 TK 4109 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องขยายเสียง หมู่ที่ ๓,๗,๙,๑๐ ตำบลนาพละ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๗ ตำบลนาพละ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ (คัทเอ้าท์ โครงไม้ ไวนิล จำนวน ๗ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ตง.ถ. ๕๔-๐๐๓ บ้านหนองนนท์,บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙,๑๐ ตำบลนาพละ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๑๒,๓๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก
28 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ตง.ถ. ๕๔-๐๐๓ บ้านหนองนนท์,บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙,๑๐ ตำบลนาพละ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๑๒,๓๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก
28 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ตง.ถ. ๕๔-๐๐๓ บ้านหนองนนท์,บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๙,๑๐ ตำบลนาพละ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๑๒,๓๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก
27 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อโครงการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ (วัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อโครงการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ (วัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ (ป้ายบอร์ดปิดประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเช่าเต้นท์ ๑ หลัง และเข่าโต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๑๐ ตัว จำนวน ๖ วัน (วันรับสมัคร ๑๑-๑๕ ต.ค. ๖๔ วันอบรม ๒๔-๒๕ พ.ย.๖๔ และวันเลือกตั้ง ๒๘ พ.ย.๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ (จ้างจัดทำป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (เลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest