ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ


เลขที่ 32/3 หมู่ที่ 9 ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 92000


โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7529-0804
มือถือกลาง : 09-3584-4707


อีเมล admin@naphla.go.th

Share on Line
Share on Pinterest