ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนองนนท์-เขาช้างหาย หมู่ที่ 9 ต.นาพละ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest