ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร สายหนองเรี้ย - หนองนนท์ หมู่ที่ 8 ต.นาพละ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest